Elecsys Anti-SARS-CoV2 - Скрининговият тест за коронавирус

Elecsys Anti-SARS-CoV2 - Скрининговият тест за коронавирус

28.07.2020 (11471)

Elecsys Anti-SARS-CoV2 - Скрининговият тест за коронавирус на фирмата Рош цели не да се установят конкретни антитела, а дали са налични изобщо антитела или не. При него се използва специфичен рекомбинантен антиген, с помощта на който се установяват антителата срещу SARS-CoV-2 (включително IgG). Методът за определяне е хемилуминисценция. Специфичността на теста е 99 %. За определяне на чувствителността са изследвани 204 проби на пациенти с положителен PCR - тест за SARS-CoV-2. При пробите, изследвани от 0-6-ти ден след PCR-теста, чувствителността е 65,5 %. Между 7 - 13-ти ден тя нараства до 77,1 - 95,1 %, а след 14-я ден е 85,1 – 100 %. Според производителя, тестът няма кръстосани реакции спрямо другите четири вида коронавируси, а са специфични за SARS-CoV-2.

В Германско-Български Лаборатории Зинвест-К тестът се извършва на напълно автоматизирани платформи на фирмата Рош - Cobas 411. Използват се висококачесвени реактиви на същата фирма с директен внос от Германия. Тестът се предлага на цена от 11 лв.

Желателно е тестовете на антитела да не се извършват по-рано от 7-я ден след евентулното заразяване със SARS-CoV-2. При по-ранен етап на заразяване се препоръчва извършването на PCR - тест (който също е желателно да бъде извършен след 3-я ден от евентулното заразяване!). В оптималния вариант е желателно антителата да се изследват след 14-я ден след евентулния контакт с вируса!

Да се има в предвид, че тестът на Рош е скринингов! Германско-Български Лаборатории Зинвест-К препоръчват да се извършва изследване на Anti-SARS-CoV-2 ELISA IgG S1, защото при този тест като антиген се използва рекомбинантен структурен протеин (S1 – шипов - домейн) на SARS-CoV-2, произведен в човешки клетки.

При откриване на повишена стойност на Anti-SARS-CoV е желателно да се извърши допълнително изследване на Anti-SARS-CoV-2 ELISA IgA S1, за да се намали броя на фалшиво положителните случаи и за да се допълни информацията за имунния отговор на организма срещу вируса.

При вземане на биологичен материал - кръв или проби от дихателната система е необходимо да се попълни съответната Декларация за информирано съгласие, която съдържа и данни за епидемиологичен анализ и надзор на инфекцията.

График на изследванията и цени:

  1. Elecsys Anti-SARS-CoV2 - всеки ден, резултатът се дава до края на следващия работен ден.
  2. Anti-SARS-CoV-2 ELISA IgG S1 - всеки вторник и четвъртък се дават резултати.
  3. Anti-SARS-CoV-2 ELISA IgA S1 - всеки петък се дават резултати.
  4. CO19PC SARS CoV-2-RNA (PCR – анализ за коронавирус) - извършва се в Германия, като пробите се изпращат всяка сряда. Резултатите се получават в петък същата седмица, като е възможно закъснение до понеделник следващата седмица!


55.15 Elecsys Anti-SARS-CoV2 - 11 лв.

55.13 Anti-SARS-CoV-2 ELISA IgG S1 (Euroimmun, CE-маркиран) + при нужда IgA - 33лв.

CO19PC SARS CoV-2-RNA ( PCR – анализ за коронавирус ) - 127лв. ( в цената са калкулирани транспорт до вирусологична лаборатория на Зинлаб във Вайден - Германия и пробовземане ).

Възможни са промени в графика за извършване на изследванията, за което ще бъде уведомени.