PCR-анализ за коронавирус - SARS CoV-2-RNA

PCR-анализ за коронавирус - SARS CoV-2-RNA

08.04.2020 (11240)

Разпространението на SARS-CoV-2 се превърна в сериозно предизвикателство за общественото здраве, икономиката и социалния живот в Европа, а и в други региони на света. За изравняване на кривата на новите инфекции съществена роля играе не само социалното дистанциране и ограниченията в обществения живот, но и бързите и надеждни тестове.

Като част от германските лаборатории ЗинЛаб, една от най-големите европейски лабораторни вериги, използваме възможностите си за диагностика, за да подкрепим страните в борбата срещу коронавируса SARS-CoV-2. SYNLAB непрекъснато разширява капацитета си за тестване на SARS-CoV-2 и продължава да го разширява, за да отговори най-добре на нарастващото търсене и към момента извършва над 5000 теста дневно.

В Лаборатории Зинвест извършваме пробовземане и подготовка на проба за PCR-анализ и транспорт до вирусологичната лаборатория Зинлаб във Вайден, Германия.

Вижте актуалните към момента цени:

  • SARS CoV-2-RNA (PCR-анализ за коронавирус) - 97 лв.
  • Транспорт до вирусологичната лабораторията във Вайден (Германия) на Зинлаб - 15 лв.
  • Пробовземане и подготовка на проба за PCR-анализ за коронавирус - 15 лв.