Проверка на изследвания

Вече може да проверите резултатите от Вашите изследвания онлайн.

Проверка на резултати
Германско-Български Лаборатории "Зинвест-К"
Специални цени на диагностични пакети и безплатни изследвания за юли, август и септември 2023 г.

Черният дроб е изключително важен орган и многобройните му функции са екзистенциални за съществуването на човешкия организъм. Затова през месеците юли, август и септември, Германско-Български лаборатории Зинвест ще извършват на по-ниски цени диагностичните си пакети за функцията и състоянието на черния дроб, както и безплатни изследвания на АЛАТ и АСАТ. През тези месеци се фокусираме и върху изследванията, необходими за започване на ясла, детска градина и работа. Ще понижим също така цената на базовия си диагностичен пакет за състоянието на щитовидната жлеза.

Чернодробна функция (базов) - АЛАТ, АСАТ, Гама ГТП и Алкална фосфатаза = 5.00 лв

Чернодробна функция (стандартен) - АЛАТ, АСАТ, Гама ГТП, Алкална фосфатаза, ПКК + ДКК, СУЕ, Билирубин общ, Билирубин директен, Билирубин в Урина и Уробилиноген в Урина = 16.00 лв.

Чернодробна функция (разширен) - АЛАТ, АСАТ, Гама ГТП, Алкална фосфатаза, ПКК + ДКК, СУЕ, Билирубин общ, Билирубин директен, Билирубин в Урина и Уробилиноген в Урина,Общ белтък, Албумин, Протромбиново време, Фибриноген, Мастен профил(Холестерол,HDL-холестерол,LDL-холестерол,Триглицериди) = 34.00 лв

Щитовидна жлеза (базов) - TSH + FT4+ FT3 = 20.00 лв

Съкратен пакет "Детска градина" - Микробиологично изследване на фецес и паразитологично изследване = 14.50 лв.

Разширен пакет "Детска градина" - ПКК, СУЕ, Урина - пълно изследване, микробиологично изследване на фецес и паразитологично изследване = 22.00 лв.

Съкратен пакет "Детска ясла" - Микробиологично изследване на фецес и паразитологично изследване = 14.50 лв.

Разширен пакет "Детска ясла" - ПКК, СУЕ, Урина-пълно изследване, микробиологично изследване на фецес, паразитологично изследване = 22.00 лв.

!Важно - При постъпване в детска ясла е наложително родителят на детето да се изследва за Васерман. Поради това трябва да се заплати допълнително Васерман = 5.80 лв. + такса пробовземане за родителя

Здравна книжка - Микробиологично изследване на фецес и паразитологично изследване = 14.50 лв.

Разширен пакет здравна книжка - Васерман, ПКК, Кръвна захар, Креатинин, АСАТ, АЛАТ, Урея, урина - пълно изследване, микробиологично изследване на фецес и паразитологично изследване = 34.50 лв.

Безплатни изследвания - АЛАТ и АСАТ= 0 лв *
*Изследванията не са освободени от такса пробовземане.