Проверка на изследвания

Вече може да проверите резултатите от Вашите изследвания онлайн.

Проверка на резултати
Германско-Български Лаборатории "Зинвест-К"
Специални цени на диагностични пакети и безплатни изследвания за октомври, ноември и декември 2023 г.
Код Наименование Цена
10.09 TSH

6.00 лв

53.61 Базов пакет „Щитовидна жлеза“ - TSH + FT4+ FT3 20.00 лв
52.61 Анти TG + Анти TPO (TAT+MAT) 24.00 лв
1079 Стандартен пакет „Щитовидна жлеза“ TSH + FT4+ FT3 + Анти TG + Анти TPO 43.00 лв
  Разширен пакет „Щитовидна жлеза“ TSH + FT4+ FT3 + Анти TG + Анти TPO+Тиреоглобулин 61.00 лв
53.10 Витамин D (25 - OH) 18.00 лв
70.01 HE4 (Human Epididymis protein 4) 33.00 лв
10.13 Ca 125 13.50 лв
70.02 Roma Index (включва HE4+Ca125+изчисление на риск) 45.00 лв
10.14 AFP 13.50 лв
10.11 Ca 15-3 13.50 лв
01.33 Липиден профил – HDL-холестерол + LDL-холестерол + триглицериди + общ холестерол 7.00 лв
01.19 Безплатно изследване - Холестерол*
*Изследването не е освободено от такса пробовземане.
00.00 лв