Проверка на изследвания

Вече може да проверите резултатите от Вашите изследвания онлайн.

Проверка на резултати
Германско-Български Лаборатории "Зинвест-К"
Защита на лични данни в ГБСМДЛ Зинвест-К ООД


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!!!

Уважаеми пациенти,
Във връзка с Регламент 679/ 2016г. на ЕС за защита на личните данни, Ви уведомяваме:

1. Личните данни, които ГБСМДЛ ЗИНВЕСТ-К ООД обработва като администратор на лични данни са: имена, пол, ЕГН/години или идентификационен номер, пол и години на пациента, здравна информация.

2. Целите, за които се събират личните данни са:
за идентифициране на субекта, предоставил биологичния материал за изследване и отчитане на референтните стойности от изследванията.

3. Срокът за съхранение на здравната информация, съдържаща лични данни е 3 години на основание
чл. 29, ал. 1 от Наредба № 8 от 3.11.2016г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.
ГБСМДЛ ЗИНВЕСТ-К ООД си запазва правото да съхранява определени лични данни за по-дълъг срок, но не повече от 10 години във връзка с провеждане на съдебни дела.

4. Право на пациента е да иска коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на негови лични данни.

5. Длъжностно лице за защита на личните данни в ГБСМДЛ ЗИНВЕСТ-К ООД е Даниела Москова - юрисконсулт - тел. 0899 99 69 10.

Предоставяйки биологичен материал за изследване, вие се съгласявате вашите лични данни да бъдат обработвани и съхранявани от ГБСМДЛ ЗИНВЕСТ-К ООД в съответствие с разпоредбите на Регламент 679/ 2016г. на ЕС, Закона за защита на личните данни и другите нормативни актове за защита на личните данни.