Проверка на изследвания

Вече може да проверите резултатите от Вашите изследвания онлайн.

Проверка на резултати
Германско-Български Лаборатории "Зинвест-К"
Вижте новите тестове в Лаборатории Зинвест
Нови тестове

Лаборатории Зинвест извършваме широка гама лабораторни изследвания. Във всяка лаборатория Зинвест обслужваме здравно осигурени пациенти, защото имаме договор с НЗОК, но предлагаме също платени и профилактични изследвания. Нашите медицински лаборатории обслужват и лекарски практики, Медицински центрове, ДКЦ-та, болници.

НОВИ


НОВ ТЕСТ: Изследване на Хранителна непоносимост виж подробно тук >>>


Anti-SARS-CoV-2 ELISA IgG S1 (Euroimmun,CE-маркиран)+при нужда IgA - 33 лв. - виж подробно тук >>>


PCR-анализ за коронавирус - SARS CoV-2-RNA - виж тук >>>

Раздел Имунологична и алергологична диагностика - Германия:
Антибиотици


Цена - виж в меню ценоразпис
Раздел Имунологична и алергологична диагностика - Германия:
Анестетици и аналгетици


Цена - виж в меню ценоразпис
Раздел Имунологична и алергологична диагностика - Германия:
f14-соеви зърна и k82-латекс

Цена - виж в меню ценоразпис
Раздел Клинична химия - Германия:
Apolipoprotein E


Цена - виж в меню ценоразпис
Раздел Други изследвания - Германия:
Adamts-13-AG


Цена - виж в меню ценоразпис
Раздел Клинична химия - Германия:
Laktoseintoleranz gentest

Цена - виж в меню ценоразпис
Раздел Имун. и алерг. д-ка - Германия:
F213 - заешко месо


Цена - виж в меню ценоразпис
Раздел Имун. и алерг. д-ка - Германия:
F26 – свинско месо


Цена - виж в меню ценоразпис
Раздел Имун. и алерг. д-ка - Германия:
F27 – говеждо месо

Цена - виж в меню ценоразпис
Раздел Имун. и алерг. д-ка - Германия:
F284 – пуешко месо


Цена - виж в меню ценоразпис
Раздел Имун. и алерг. д-ка - Германия:
F83 – пилешко месо


Цена - виж в меню ценоразпис
Раздел Имун. и алерг. д-ка - Германия:
F88 – овнешко месо

Цена - виж в меню ценоразпис
Раздел Клинична химия - Германия:
Macroprolactin


Цена - виж в меню ценоразпис
Раздел Клинична химия - Германия:
Methionin Serum


Цена - виж в меню ценоразпис
Раздел Други изследвания - Германия:
Adenosin Deaminase in serum

Цена - виж в меню ценоразпис

 

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИТЕ ТЕСТОВЕ

Изследване на Хранителна непоносимост

Изследването на Хранителна непоносимост на ЗИНЛАБ е отговор на желанието на хората за изготвяне на индивидуално хранително меню, което да задоволи хранителни нужди на всеки индивид. Всеки човек има собствен хранителен профил, който е резултат от храните, към които той има толерантност и към тези, към които има непоносимост. При много хора приема на храни, към които те имат непоносимост води до хронични заболявания, които са резистентни към конвенционалните терапии.
Видове изследвания за хранителна непоносимост от ЗИНЛАБ:

 1. Изследване на хранителна непоносимост в Германия за 176 храни + индивидуално хранително меню и циклична диета - Цена 265 лв
 2. Изследване на хранителна непоносимост в Германия за 264 храни + ииндивидуално хранително меню и циклична диета – Цена 379 лв.


Качества на теста:

 • Изследването на имуноглобулините от клас IgG на всички включени в теста храни в кръвта е разработено с цел да се установят непоносимости, да се изготви индивидуален хранителен профил, както и да се предостави важна информация за изготвяне на индивидуална диета.
 • Взетите биологични материали се изпращат към специализирана лаборатория в Германия. Резултатът от теста е преведен на български език.
 • Включва индивидуално меню предоставено от специалисти към Германска лаборатория за приготвяне на здравословна и балансирана храна (индивидуалните рецептите са само на английски език).
 • БОНУС получавате 9 дневна циклична диета за правилно и здравословно отслабване.
 • Две опции за получаване на резултата. Брандирана папка с около 40 страници или брандирана флашка с PDF-файл.

Раздел Хормонална диагностика:
Анти Мюлеров Хормон

1. Показания:

 • АМХ е най-добрият тест, оценяващ репродуктивната дисфункция и предиктор за настъпване на климакс.
 • Показател за прогнозиране на In-vitro фертилизацията.
 • Маркер при синдрома на поликистозните яйчници.
 • Показател за гранулозо-клетъчните тумори.
 • Ниските стойности на АМХ могат да бъдат регистрирани по-рано от настъпването на менопаузата, което го прави най-добрия предиктор за овариалната функция при преминаването в менопауза.
 • АМХ се използва за диагноза за вторичния хипогонадизъм.
 • Терапията с Metformin на СПЯ води до редукция на АМХ.
 • Повишаване на АМХ може да се наблюдава при наличие на гранулозо клетъчни тумори. Хормонът е със значими специфичност и чувствителност и при проследяване на пациентки с овариектомия поради наличие на GCT – високите нива означават ранно доказване на рецидив, дори и 10-20 години след оперативното лечение.

2. Биологичен материал:
Биологичният материал за извършване на изследването е серум.

3. Съхранение и транспорт на материала:
Материалите за изследване са годни:
  - до 8 часа при 18-25 градуса
  - до 4 дни при 2-8 градуса
  - до 24 седмици при -20 градуса
Материалът се изпраща по маршрути към централната лаборатория в гр. Пловдив, където пробата се обработва и се извършва изследването. За повече информация се обръщайте към Петко Атанасов – биолог – тел. 0899 996 937.

4. Цена на изследването: 45,00 лв.
5. Код на изследването: 70.10

 

Раздел Туморни маркери:
HE4 (Human Epididymis protein 4)

1. Показания:
Този туморен маркер се използва като помощно средство при диагностиката на рецидиви или прогресивно заболяване на пациенти с епителен рак на яйчниците. По-чувствителен тест е при ендометриален рак в начален стадий.

2. Биологичен материал:
Биологичният материал за извършване на изследването е серум или плазма (EDTA или Li-хепарин).

3. Съхранение и транспорт на материала:
Материалите за изследване са годни:
  - до 5 часа при 15-25 градуса
  - до 48 часа при 2-8 градуса
  - до 12 седмици при –20 градуса.
Материалът се изпраща по маршрути към централната лаборатория в гр. Пловдив, където пробата се обработва и се изпраща към лабораторията в гр. Стара Загора за извършване на изследването.

За повече информация, се обръщайте към Д-р Зоя Бънчева - тел. 0899 996 908.

4. Цена на изследването: 42,50 лв.
5. Код на изследването: 70.01.

 

Раздел Туморни маркери:
ROMA Index

1. Показания:
ROMA индексът е комбинация от туморните маркери HE4 и CA 125, като тази комбинация има по-висока чувствителност и специфичност.

2. Биологичен материал:
Биологичният материал за извършване на изследването е серум или плазма (EDTA или Li-хепарин).

3. Съхранение и транспорт на материала:
Материалите за изследване са годни:
  - до 5 часа при 15-25 градуса
  - до 48 часа при 2-8 градуса
  - до 12 седмици при –20 градуса.
Пробите могат да се замразяват два пъти.
Материалът се изпраща по маршрути към централната лаборатория в гр. Пловдив, където пробата се обработва и се изпраща към лабораторията в гр. Стара Загора за извършване на изследването.

За повече информация, се обръщайте към Д-р Зоя Бънчева - тел. 0899 996 908.

4. Цена на изследването: 57,50 лв.
5. Код на изследването: 70.02.

 

Раздел Хемостаза:
D-dimer

1. Показания:
D-dimer е чувствителен маркер за активирането на коагулацията, като например дълбока венозна тромбоза (DVT), белодробна емболия (РЕ), дисеминирана интравазална коагулация (DIC) - потвърждение или отхвърляне на съмнителна диагноза: оценка на потенциалния риск за пациенти със съществуващ DIC и мониториране на започваща терапия. Освен това, D-dimer е с диагностична стойност при травми, усложнения при бременност, злокачествени заболявания и васкуларни аномалии. Пациенти с дистална (DVT) или субсегментна/периферна РЕ могат да са с нормален резултат. Клиничната интерпретация на такива по-малки тромби е неясна. Ниските нива на D-dimer, при което болните са лекувани и проследени в продължение на 3 месеца показват, че тези по-малки тромби не водят до неблагоприятни проблеми при пациентите.

2. Биологичен материал:
Биологичният материал за извършване на изследването е цитратна плазма (вакуета със синя капачка). Референтни граници: под 5 микрограма/мл.

3. Съхранение и транспорт на материала:
Материалът се центрофугира и до 2 часа е необходимо пробата да се достави в лабораторията при температура 4-25 градуса.
Материалът се изпраща по маршрути към централната лаборатория в гр. Пловдив, където пробата се обработва.

За повече информация се обръщайте към Петко Атанасов – биолог - тел. 0899 996 937.

4. Цена на изследването: 19,00 лв.
5. Код на изследването: 70.03.

 

Раздел Клинична химия:
Хомоцистеин

1. Показания:
Хомоцистеин е важен показател за риск от сърдечно-съдови заболявания и образуване на атероматозни плаки. Повишените нива се свързват също с болестта на Алцхаймер, невропсихиатрични заболявания и остеопороза.

2. Биологичен материал:
Биологичният материал за извършване на изследването е серум или плазма (EDTA или Li-хепарин).

3. Съхранение и транспорт на материала:
Важно е кръвните проби да се центрофугират веднага след вземане и плазмата да се отдели от кръвните клетки. Хемолизирали, мътни или липемични проби не се препоръчват за работа.
Годност на спесимените:
  - до 4 дни при 15-25 градуса
  - до 4 седмици при 2-8 градуса
  - до 10 месеца при -20 градуса
Материалът се изпраща по маршрути към централната лаборатория в гр. Пловдив, където пробата се обработва и се извършва изследването.

За повече информация, се обръщайте към Д-р Ваня Патеркова - тел. 0899 996 905.

4. Цена на изследването: 29,00 лв.
5. Код на изследването: 70.04.

 

Раздел Костни маркери:
Витамин D (25-OH)

1. Показания:
Този тест е предназначен за количественото определяне на тотален 25-хидрокси витамин D в човешки серум и плазма. Витамин D се произвежда в кожата чрез излагане на слънчева светлина. Витамин D (25–ОН) е метаболитът за определяне на цялостния статус на Витамин D, тъй като той е основната форма на съхранение на Витамин D в човешкото тяло. Витамин D е съществен за здравето на костите. Дефицитът на Витамин D причинява мускулна слабост и се отразява на функцията на мускулите. Ниските концентрации на Витамин D се свързват също с по-ниска минерална плътност на костите. Витамин D влияе на експресирането на над 200 различни гени. Недостигът на Витамин D се свързва с диабет, различни форми на рак, сърдечно-съдови заболявания, автоимунни заболявания и вроден имунитет.

2. Биологичен материал:
Биологичният материал за извършване на изследването е серум, взет със стандартни епруветки или епруветки, съдържащи сепарационен гел.

3. Съхранение и транспорт на материала:
Годност на спесимените:
  - до 8 часа при 18-25 градуса
  - до 4 дни при 2-8 градуса
  - до 24 седмици при -20 градуса
Материалът се изпраща по маршрути към централната лаборатория в гр. Пловдив, където пробата се обработва и се извършва изследването.

За повече информация, се обръщайте към Д-р Ваня Патеркова - тел. 0899 996 905.

4. Цена на изследването: 19,00 лв.
5. Код на изследването: 53.10.

 

В лаборатории Зинвест ще получите индивидуална парола за достъп, чрез която да проверявате своите лабораторни изследвания онлайн, независимо дали сте пациент, лекар, филиал, отделение от медицински център или болница.

ГБ СМДЛ Зинвест-К сме част от германската верига лаборатории SynLab, една от най-големите европейски лабораторни вериги.