Проверка на изследвания

Вече може да проверите резултатите от Вашите изследвания онлайн.

Проверка на резултати
Германско-Български Лаборатории "Зинвест-К"
Клинични асоциации на някои значими автоантитела - Лаборатории Зинвест
Клинични асоциации на някои значими автоантитела

Информацията, публикувана в този раздел, е предназначена само за лекари! ГБ СМДЛ Зинвест-К сме част от германската верига лаборатории SynLab, една от най-големите европейски лабораторни вериги.
В България разполагаме с лаборатории в Пловдив, София, Стара Загора, Хасково, Асеновград, Пазарджик и Димитровград.

Автоантитела (по азбучен ред)

Автоантитела срещу: Заболявания, за които са индикативни
Ацетилохолинов рецептор Myasthenia gravis
Алвеоларна базална мембрана Синдром на Goodpasture, бързо прогресиращ гломерулонефрит
Двойно-верижна ДНК (ds DNA) Системен лупус еритематодес (SLE) и други колагенози
Едноверижна ДНК (ss DNA) Лекарствено-индуциран LE, ревматоиден артрит, левкоза.
Екстрахируеми ядрени антигени (ENA) Колагенози – синдром на Сьогрен, смесена съед. тъканна болест, ревматоиден артрит, системен лупус еритематозус, неонатален лупус
Епидермална мембрана, кожни антитела Булозна дерматоза (пемфигоид, гестационен херпес)  
Ендотелиум на сърдечния мускул Инфекциозен бактериален ендокардит
Гладки мускули (ASMA) Автоимунен хепатит
Интринзик фактор Пернициозна анемия
Клетки на панкреас Диабет тип І
Микрозомален тироиден антиген (anti – TPO, MAТ) Тироидит на Хашимото
Mi1, Mi2 Дерматомиозит
Набраздени мускули,(SMA) Тимом, Миастения гравис
Париетални клетки (РСА) Злокачествена анемия, хроничен гастрит
Сарколемата на сърдечния мускул Посткардитен синдром, миокардит, ревмокардит, ендокардит
Студови аглутинини Циркулаторна недостатъчност, моноклонална гамапатия, микоплазмена пневмония
Scl 70 Прогресивна системна склероза, дифузен тип
SS-A (Ro) Синдром на Sjogren, SLE, неонатален лупус
SS-B (Lo) Синдром на Sjogren, SLE
сперматозоиди Инфертилитет
TSH-рецептори (TRаb) Базедова болест
Тиреоглобулин (ТАТ) Тироидит на Хашимото, Базедова болест
Топлинни аглутинини (индиректен тест на Кумс) Хемолитична анемия
Хистони Лекарствено-индуциран LE, SLE