Проверка на изследвания

Вече може да проверите резултатите от Вашите изследвания онлайн.

Проверка на резултати
Германско-Български Лаборатории "Зинвест-К"
Тестове Имунология в Лаборатории Зинвест
Имунология тестове

Имунологичните изследвания в нашите лаборатории включват тестове на общи имуноглобулини и комплемент, имуноглобулин Е и други молекули при алергии, автоантитела и специфични анти-инфекциозни протеини.
Разполагаме с лаборатории за тестове по имунология в Пловдив, София, Стара Загора, Хасково, Асеновград, Пазарджик и Димитровград.

1. Общи имуноглобулини и комплемент

1А. Индивидуални белтъци

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Криоглобулини (качествено) Серум в затоплена на 37С епруветка Отр. - Студова преципитация
ИгА Серум
 
 
 
Ликвор (в Германия)
0.7–4.00 g/l Турбидиметрия
ИгМ Серум
 
 
 
Ликвор (в Германия)
M 0.40–2.30
Ж 0.7-2.8
деца 0.2- 2.0
g/l Турбидиметрия
ИгГ Серум
 
 
 
Ликвор (в Германия)
7-16 g/l Турбидиметрия
Субкласове на ИгА Серум (в Германия) - - -
Субкласове на ИгГ Серум (в Германия) - - -
Моноклонални свободни капа вериги Серум, Урина, Ликвор (в Германия) - - -
Моноклонални свободни ламбда вериги Серум, Урина, Ликвор (в Германия) - - -
С3 комплемент Серум 0.9-1.8 g/L g/l Турбидиметрия
С4 комплемент Серум 0.1-0.4 g/l Турбидиметрия

1Б. Панели за имуноглобулини

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Панел общи имуноглобулини
(ИгА+ ИгМ+ ИгГ)
Серум
Ликвор (в Германия)
Виж по-горе - Турбидиметрия
Панел комплементни фракции
(С3+С4 )
серум Виж по-горе - Турбидиметрия
Панел
Иг Субкласове
(ИгА1,А2 + ИгГ1,2,3,4)
Серум (в Германия) Виж по-горе - -
Панел
Моноклонални свободни капа + ламбда вериги
Серум,
Урина,
Ликвор (в Германия)
Виж по-горе - -

2. Имуноглобулин Е и други молекули при алергии

2А. Индивидуални показатели

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Общи ИгЕ Серум < 29 (до 1 год.)
< 49 (1-2 год.)
< 45 (2-3 год.)
< 52 (3-9 год.)
< 87 (над 9 год.)
IU/ml Хемилуминесценция
Специфични ИгЕ за един индивидуален алерген - МЛЯКО Серум <0.10 kU/l Хемилуминесценция
Специфични ИгЕ за един индивидуален алерген – ЯЙЧЕН БЕЛТЪК Серум <0.10 kU/l Хемилуминесценция
Специфични ИгЕ за един индивидуален алерген - ШОКОЛАД Серум <0.10 kU/l Хемилуминесценция
Специфични ИгЕ за един индивидуален алерген – ПЧЕЛНА ОТРОВА Серум <0.10 kU/l Хемилуминесценция
Специфични ИгЕ за един индивидуален алерген – ОТРОВА ОТ ОСА Серум <0.10 kU/l Хемилуминесценция
Специфични ИгЕ за един индивидуален алерген – ДОМАШЕН ПРАХ Серум <0.10 kU/l Хемилуминесценция
Специфични ИгГ
за един индивидуален алерген
Серум (в Германия)      
Еозинофилен катионен протеин
(ECP)
Серум < 24 ng/ml Хемилуминесценция

2Б. Панели за алергии

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
ИНХАЛАТОРЕН ПАНЕЛ 41.51 за специфични ИгЕ
срещу 20 инхалаторни алергени, вкл.треви, дървета, микроакари в дом. прах, дом. животни, плесени
Серум <0.35 kU/l Имуноблот
ИНХАЛАТОРЕН ПАНЕЛ 41.52 за специфични ИгЕ
срещу 20 инхалаторни алергени, вкл. треви, дървета, билки, микроакари в дом. прах, дом. животни, плесени
Серум <0.35 kU/l Имуноблот
ИНХАЛАТОРЕН ПАНЕЛ IP3 за специфични ИгЕ
срещу микрокърлежи, пърхот котка, куче, A. fumigatus
Серум <0.10 kU/l Хемилуминесценция
ИНХАЛАТОРЕН ПАНЕЛ IP6 за специфични ИгЕ
срещу трева, плесен, A. tenuis, бреза, билки
Серум <0.10 kU/l Хемилуминесценция
ДЕТСКИ ИНХАЛАТОРЕН ПАНЕЛ (41.95) за специфични ИгЕ срещу 20 алергена, вкл. треви, дървета, билки, микроакари в дом прах, дом животни, плесени Серум <0.35 kU/l Имуноблот
ИНХАЛАТОРЕН ПАНЕЛ AlaTOP за скрининг на ИгЕ при атопична алергии (бронхиална астма и дерматит) Серум < 0.9 - ареактивен
0.9-1.1. – интермедиерен
> 1.1 - реактивен
- Хемилуминесценция
АТОПИЧЕН ПАНЕЛ (41.98)за алергия срещу 20 алергена, вкл. треви, дървета, билки, микроакари, дом животни, плесени, яйца, мляко, риба, житни растения, ядки, плодове и зеленчуци Серум <0.35 kU/l Имуноблот
ДЕТСКИ ПАНЕЛ (41.94) за специфични ИгЕ срещу 24 алергена, вкл. треви, дървета, билки, микроакари, дом животни, плесени, яйце, риба, мляко, житни растения, ядки
 
 
 
Серум <0.35 kU/l Имуноблот
ХРАНИТЕЛЕН ПАНЕЛ (41.31) за специфични ИгЕ-
срещу 20 алергена, вкл. яйца, казеин, мляко, житни растения, ядки, пловдов, зеленчуци, риби
Серум <0.35 kU/l Имуноблот
ХРАНИТЕЛЕН ПАНЕЛ FP5 за специфични ИгЕ срещу яйце, мляко, риба, фъстъци, брашно, соя Серум <0.10 kU/l Хемилуминесценция
ХРАНИТЕЛЕН ПАНЕЛ FP13 за специфични ИгЕ за грах, бял боб, морков, картофи Серум <0.10 kU/l Хемилуминесценция
ХРАНИТЕЛЕН ПАНЕЛ FP15 за специфични ИгЕ за портокал, ябълка, банан, праскова Серум <0.10 kU/l Хемилуминесценция
ЖИВОТИНСКИ ПАНЕЛ АP72 за специфични ИгЕ
срещу пера от канарче, пера от папагал
Серум <0.10 kU/l Хемилуминесценция
РАСТИТЕЛЕН ПАНЕЛ WP5 за специфични ИгЕ
срещу плевели
Серум <0.10 kU/l Хемилуминесценция
ДЪРВЕСЕН ПАНЕЛ TP1 за специфични ИгЕ
срещу клен, бреза, дъб, бряст, бадем
Серум <0.10 kU/l Хемилуминесценция
ДЪРВЕСЕН ПАНЕЛ TP9 за специфични ИгЕ
срещу елша, бреза, лешник, дъб, бадем
Серум <0.10 kU/l Хемилуминесценция
Общи ИгЕ +ECP + AlaTop Серум     Хемилуминесценция

3. Автоантитела

3А. Индивидуални

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Антистрептолизинов титър (АСТ) Серум < 200 за възрастни
< 150 за деца
IU/ml Турбидиметрия
Ревматоиден фактор (RF) Серум < 14 IU/ml Турбидиметрия
Антитела срещу цикличен цитрулинов пептид (CCP) Серум < 17 IU/ml ECLIA
Общи антинуклеарни (АНА) Серум < 1 - ELISA
Специфични АНА I (dsDNA, Sm, RNP, ss-A(Ro), ss-B (La), Scl-70, центромери, хистони, Jo-1) Серум отр - Имуноблот
Специфични АНА II (SS-A-52, SS-A-60, Sm, RNP, SS-B, Scl-70, CENP-B, хистони, Rib-P, Jo-1) Серум отр - Имуноблот
Антитела срещу Тиреоглобулин
(анти-TG)
Серум до 115 IU/ml ECLIA
Антитела срещу тиреоидна пероксидаза (анти-TPO) Серум до 34 IU/ml ECLIA
TSH рецепторни антитела,
(TRAC)
Серум < 1,58 IU/ml ECLIA
Антинеутрофил-цитоплазмени (АNCA-PR3, ANCA-MPO)
и анти-гломерулобазално-мембранни антитела (анти-GBM)
 
Серум
Отр. - Имуноблот
Анти-гастрални антитела (анти-интринзик фактор, анти-париетални клетки, анти-тъканна трансглутаминаза, анти-глиадинови и анти- Saccharomyces cerevisiae,ASCA) Серум Отр. - Имуноблот
Aнтикардиолипи-нови (acL) ИгГ Серум <0.10 <0.10 ELISA
Aнтикардиолипи-нови (acL) ИгМ Серум <0.10 <0.10 ELISA
Васерман – неспецифичен реагинов тест Серум отр - -
Трепонема палидум хемаглутинационен тест (TPHA) Серум Отр. - Хемаглутинация
лупусен антикоагулант (LA) Плазма 0.8-1.2 - Коагулометрия
Анти-чернодробни антитела (АМА-М2, LKM-1, SLA-LP, LC-1) Серум Отр. - Имуноблот
Автоантитела при мозъчни и неврални антигени Серум,
Ликвор (в Германия)
Отр. - -

3Б. Панели за автоантитела

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Панел Ревматоидни автоантитела
(RF+ анти-CCP)
Серум Виж по-горе - Турбидиметрия
Панел АНА
(общи + специфични)
Серум Виж по-горе - ELISA, Имуноблот
Панел
Анти-тиреоидни антитела I
(анти-ТРО + TG)
Серум Виж по-горе IU/ml ECLIA
Панел
Анти-тиреоидни антитела II
(анти-ТРО + TG +
TRAC)
Серум  
Виж по-горе
IU/ml ECLIA
Панел Антифосфолипидни антитела
(аcL IgG, IgM+ Васерман+ лупусен антикоагулант)
Серум Виж по-горе - Виж по-горе

4. Специфични анти-инфекциозни протеини*

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
ИгМ за Borrelia burgdorferii Серум <0.8 – отр.
0.8-1.1 – съмнителен
> 1.1 – пол.
- ELISA
ИгГ за Borrelia burgdorferii Серум <0.8 – отр.
0.8-1.1 – съмнителен
> 1.1 – пол.
- ELISA
Специфични Иг за Borrelia burgdorferii (VlsE, Fla, OspC, OspA, OspB, BmpA и др.) Серум Отр. - Имуноблот
ИгМ за Chlamydia trachomatis Серум <0.8 – отр.
0.8-1.1 – съмнителен
> 1.1 – пол.
- ELISA
ИгГ за Chlamydia trachomatis Серум <0.8 – отр.
0.8-1.1 – съмнителен
> 1.1 – пол.
- ELISA
ИгМ за Chlamydophilla pneumoniae Серум <0.8 – отр.
0.8-1.1 – съмнителен
> 1.1 – пол.
- ELISA
ИгМ за Chlamydia psitacii
( пробата се работи в Германия)
Серум - - -
Интерферон-гама при туберкулоза (QF gamma TB Gold) Серум Отр. - ELISA
IgA за Chlamydia trachomatis Серум <0.8 – отр.
0.8-1.1 – съмнителен
> 1.1 – пол.
- ELISA

* За специфични антитела срещу вирусни антигени (хепатитни, рубеола, морбили, паротит, EBV, CMV, HSV) - вж. вирусологични изследвания, а за антитела при паразитози (токсоплазмоза и ехинококоза) - паразитология.

 

В лаборатории Зинвест ще получите индивидуална парола за достъп, чрез която да проверявате своите лабораторни изследвания онлайн, независимо дали сте пациент, лекар, филиал, отделение от медицински център или болница.

ГБ СМДЛ Зинвест-К сме част от германската верига лаборатории SynLab, една от най-големите европейски лабораторни вериги.