Проверка на изследвания

Вече може да проверите резултатите от Вашите изследвания онлайн.

Проверка на резултати
Германско-Български Лаборатории "Зинвест-К"
Лаборатории Зинвест - Германско-Български СМДЛ

В Лаборатории Зинвест предлагаме качествени лабораторни медицински услуги на територията на София, Пловдив, Асеновград, Пазарджик, Стара Загора, Хасково и Димитровград. Обслужваме здравноосигурени и неосигурени пациенти, лекарски практики, Медицински центрове, ДКЦ-та, болници, лаборатории, здравноосигурителни дружества, служби по трудова медицина и фармацевтични компании.

История
История
Германско-Български Самостоятелни Медико-Диагностични ...
Виж още
Колектив
Колектив
Работещи лекари в нашите лаборатории по съответните профили ...
Виж още

В лаборатории Зинвест-К ООД се провеждат регулярно колегиуми по актуални теми и се осигурява участие на лекари-специалисти в национални и международни конференции, семинари и обучения относно новостите в областта на клиничната лаборатория - нови тестове, апаратура и др.

ГБСМДЛ Зинвест извършват средно около 560 000 анализа годишно, в т.ч. хематологични, клинично-химични, хемостазеологични, имунологични-алергични, хормонални, туморни маркери, уринни, микробиологични, вирусологични, имунохематологични, цитологични, молекулярно-биологични и други лабораторни анализи.

Широкият набор от изследвания, извършвани в лабораторията, материално-техническата база и кадровата й обезпеченост, съобразени с европейските и национални медицински стандарти по "Клинична лаборатория", "Имунология", "Микробиология", "Вирусология", "Трансфузионна хематология", "Клинична патология", "Медицинска паразитология" и възможността за непрекъснато повишаване на квалификацията на персонала в България и Германия, гарантират качеството на извършените лабораторни изследвания, както и своевременната и точна диагностика.