Проверка на изследвания

Вече може да проверите резултатите от Вашите изследвания онлайн.

Проверка на резултати
Германско-Български Лаборатории "Зинвест-К"
Тестове, които изпращаме в Германия
Тестове Германия

Някои от изследванията се работят в Германия. Пациентът заплаща допълнително такса за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език. Можете да се възползвате от тези специфични лабораторни тестове като посетите избрана от Вас лаборатория Зинвест - в Пловдив, София, Стара Загора, Хасково, Асеновград, Пазарджик или Димитровград.

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
11-Desoxy-corticosterone serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента method varies
11-desoxycortisol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
17-OH pregnenolone serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
17-OH progesterone serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
18-OH corticosterone (U) urine - 5 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента method varies
5-hydroxyindolacetic acid urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
A.striated muscle-Ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
AAB to spermatic fluid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
AB-Screening test serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента coombs test
ACE in CSF CSF (ликвор) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Acetazolamid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Acetone, dimethylketone (U) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GC
Acetylcholin - Rez.-Ak serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Acetylcholinesterase amniotic fluid (амниотична течност)- 1 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoretic
Acetylsalicylic acid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Acid phosphatase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
ACTH EDTA plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Actin antibody serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Adenovirus ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Adenovirus ag faeces - 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Adenovirus antigen test nasal swap (назална среда) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Adenovirus DNA swab (среда) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Adenovirus IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Adenovirus IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Adenovirus IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Adiponectin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Adrenaline urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Adrenaline (Pl) EDTA plasma отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Adrenocortex Abs. serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
ALAT serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Albumin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Albumin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Albumin (CSF) CSF отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Albumin (U) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Alcohol, ethanol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GC
Ald.-18-Gluc./U. urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента method varies
Aldolase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Aldosterone serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Aldosterone (U) urine - 1 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
alk. leucocyte phosph. EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента staining
Alkaline phosphatase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Allopurinol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Alpha fetoprotein, tumormarker serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Alpha galactosidase serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента method varies
Alpha-1-antitrypsin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Alpha-1-antitrypsin in stool faeces - 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Alpha-1-antitrypsin phenotyping serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента  
Alpha-1-microglobulin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Alpha-1-microglobulin (U) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Alpha-2-macroglobulin (U) urine - 20 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Alpha-amylase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Alpha-amylase spontaneous urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
alpha-HBDH serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Aluminium serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
AMA-M2 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента blot
AMA-M9 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента blot
Amantadine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Amino acid screening in filterpaper filter card (филтърна карта) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Aa - analyser
Amino acid screening in serum serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Aa - analyser
Amino acid screening in urine urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Aa - analyser
Amiodarone serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Amisulprid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Amitriptylin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Amlodipin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Ammonia EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Amoxillin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Amphetamine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Amphetamine urine - 5 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Amphetamine group serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Amphetamine group confirmation serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Amyloid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Androstandiol-glucuronid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Androstendione serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Angiotensin converting enzyme serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Annexin V IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Annexin V IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Anti factor 8 citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Anti Muellerian Hormone serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Antidiuretic hormone EDTA plasma отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Anti-factor-Xa-activity citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Antigen proof (erythrocy.) whole blood - 2 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента agglutination
Anti-Gliaden sIgA faeces - 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Antihyaluronidase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Agglutination

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Antinuclear ab, screening serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Antinuclear ab,IgA serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Antinuclear ab,IgG serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Antinuclear ab,IgM serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Antistaphylosin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Agglutination
Antistreptodornase B
/DNAse-B
serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Antistreptokinase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Antistreptolysin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Antistreptolysin O puncture - 1 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
APC-resistance citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Clotting test
Apolipoprotein A1 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Apolipoprotein B serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Apolipoprotein E serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Aripiprazole serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Arylsulfatase A serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
ASAT serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Asialoglycoprot. receptor ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Aspergillus antigen serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
AT III-activity citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Atenolol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Atomoxetin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Auramin staining microbiol. swab (микробиологична среда) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента microsc., staining
Autoantibodies to myocardium serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Autoantibodies to thyreoglobulin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Azathioprine (Imuran) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
B.burgd. IgG (antigen + VlsE) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
B.burgd. IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
B.pertussis DNA swab in PCR vessel (среда за PCR) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
B.pertussis toxin, IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
B.pertussis toxin, IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
Baclofen serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Barbiturate serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Barbiturate urine - 5 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Bartonella henselae IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Bartonella henselae IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Bartonella quintana IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Bartonella quintana IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
BCR-ABL sequencing EDTA blood in PAX отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR/Seq.
BCR-ABL translocation EDTA blood in PAX отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Benzodiazepine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Benzodiazepine confirmation urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Benzodiazepine screening urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Benzoylecgonin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
beta-2-glycoprot.-screening serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
beta-2-glycoprotein IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
beta-2-glycoprotein IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
beta-2-glycoprotein IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
beta-2-microglobulin urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
beta-2-microglobulin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
beta-2-microglobulin CSF (ликвор) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
beta-2-transferrin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента immunefixation
Beta-carotene serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
beta-HCG serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
beta-HCG (Tumor) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
beta-HCG urine - 1 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
beta-HCG, free serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента FIA
beta-Trace protein (CSF) nasal secretion - 1-2 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Bile acids serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Bile acids faeces - 1 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Bilirubin, neonatal serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Bilirubin,direct serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
bilirubin,total serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Biperiden serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Bisoprolol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Blood group EDTA blood отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Agglutination
Blood in stool, Haemoccult faeces - 1 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента indicator reaction
BNP-NT-Propeptid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Bone alkaline phosphatase (BAP), ostase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Bone TRAP serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Bord. pertussis-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Bord. pertussis-IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Bordetella parapertussis DNA swab in PCR vessel (среда за PCR) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Bordetella pertussis-IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Bornavirus ag serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Borrelia burgdorferi-DNA Liquor 2 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Borrelia burgdorferi-DNA puncture or biopsy 0.5 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Borrelia IgM-ab (pKo) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Borrelia-DNA punctate отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
BPAG 2 (180 kD)IgG ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
BPAG 2 (230 kD)IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
BPAG-1 (230 kD)IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
BPAG-2 (180 kD)IgA ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Bromazepam urine - 5 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Bromazepam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Bromide serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Brucella abs serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Brucella IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Brucella IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Buprenorphine urine - 5 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Buprenorphine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
C1-Est.Inh. activity citrate frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
C1-Est.Inh. protein serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
C1-INH ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
C1q-binding serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RID
C1q-complement serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
C2-complement serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RID
C3 nephritis factor serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IEP
C3-complement serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
C3-complement puncture - 2 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
C3d-complement serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
C4-complement serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
C4-complement serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
CA 12-5 serum, dialysate, pu отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
CA 15-3 serum, punctate отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
CA 19-9 serum, punctate отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
CA 50 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
CA 54-9 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
CA 72-4 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
CA channel abs (PQ-type) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIP
Cabergolin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Cadmium EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Cadmium (stool) faeces - 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Calcitonin serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Calcium serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Calcium (dialysate) dialysate (диализат) - 1 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Calcium spontaneous urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Calprotectin in stool faeces - 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Camp. fetus ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Campylobacter jejunii-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
c-ANCA (cytoplasm.) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Cand. alb. IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Cand. alb. IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Cand. alb. IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Cannabis (THC) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Cannabis-THC (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента FPIA
Carbamazepin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Carbidopa serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Carbimazol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Carboanhydrase 1-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
Carboanhydrase 2 ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
Carboxyterminales Telo Peptid (ICTP) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Cardiolipin IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Cardiolipin IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Cardiolipin-Ig-(G/M/A) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Carnitin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Cartilage ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента  
Catecholamines (EP) EDTA plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Catecholamines (U) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
CEA serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
Cellano ag whole blood - 2 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента agglutination
Centromere autoantibody serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
CH-50/CH50 serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Chinidine,extraction serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Chl. heat shock protein serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Chl. pneum. IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Chl. pneum. IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Chl. trachom. IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Chl. trachom. IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Chl. trachomatis DNA swab, urine, puncture (среда, урина, пунктат) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Chlamydia pneumoniae DNA swab (среда), BAL отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Chlamydia psittaci-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Chlamydia trachomatis antigen serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Chlordiazepoxid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Chlordiazepoxid (urine) urine - 5 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Chloride serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента coulometric
Chloride (urine) spontaneous urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента coulometric
Chlorprothixen serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Cholesterin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Cholinesterase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Chromium serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Chromogranin A serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Chymotrypsin faeces - 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Citalopram serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Citrate serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Citrate (urine) urine - 5 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
CK-BB-isoenzyme serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoretic

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
CK-MB serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoretic
Clobazam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Clomethiazol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Clomipramine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Clonazepam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Clopenthixol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Clorazepat/Desmethyl urine - 5 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Clostr. Difficile antigen faeces - 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Clozapin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
CMT serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента CMT
CMV Avidity serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента avidity test
CMV virus-DNA (PCR) swab in PCR vessel (среда за PCR) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
CMV-DNA (qual.) swab in PCR vessel (среда за PCR) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Cocain serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Cocain (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Codein serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Codein (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Coeruloplasmin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Coffein serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
CO-hemoglobin EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
complexed PSA serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Copper (faeces) faeces - 1 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Copper (urine) spontaneous urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Copper (CU) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Copper after Dimaval (urine) spontaneous urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Coproporphyrine urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Cortisol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Cortisol (urine) urine - 1 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Cotinine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Cotinine (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Coxiella-burneti-ab (Q-fever) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Coxiella-burneti-P1 IgG ab (Q-fever) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Coxiella-burneti-P1 IgM ab (Q-fever) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Coxiella-burneti-P2 IgG ab (Q-fever) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Coxiella-burneti-P2 IgM ab (Q-fever) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Coxsackie IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Coxsackie IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
C-Peptide serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
C-reactive protein serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
C-reactive protein puncture - 1 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
C-reactive protein
high sensitive
serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
creatin kinase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Creatinine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Creatinine (urine) spontaneous urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Creatinine enzymatic serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
creatinine-clearance serum, 24h - urine - 1 ml/ 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Cryptosporidia ag faeces - 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Cyclic citrulinated peptide CCP serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Cyclosporine A EDTA blood отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Cyfra-21 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
Cystatin C serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Cysticercosis IgG-ab (Taenia solium) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Cysticercosis-ab western blot serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента western blot
Cytomegalie IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Cytomegalie IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Cytomegalie-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Cytomegalie-DNA (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Delta amino-levulinic acid (U) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента spectralphotometry
Dengue-fever-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Dengue-fever-IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Desalkyl-flurazepam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Desalkyl-flurazepam (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Desimipramin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Desmethyl-Clobazam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Desmethyldiazepam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Desmethyldiazepam (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Desmoglein 1-ab (Pemphigus foliaceus) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIP
Desmoglein 3-ab (Pemphigus vulgaris) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIP
Desoxypyridinoline urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Dexamethasone serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
DHEA serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
DHEAS serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
Diaminooxidase activity serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Diazepam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Diazepam (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Digitoxin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Digoxin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
Dihydrocodeine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Dihydrotestosterone serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Diphenhydramine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Diphtherie toxoid ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Direct Coombs test EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента DCT
Disialo-gangliosid IgG-ab (GD1a) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
Disialo-gangliosid IgG-ab (GD1b) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Disialo-gangliosid IgM-ab (GD1a) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
Disialo-gangliosid-ab (GD1a) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Disialo-gangliosid-ab (GD1b) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Disialo-gangliosid-ab (GD1b) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
DNA Cytometry cytometry swab (цитометрична среда) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента cytometry
docosane acid (C 22) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Dopamine (Pl) EDTA plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Dopamine (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Doxepin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Drug screening urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
ds-DNA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
ds-DNA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
ds-DNA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Duloxetin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
E.coli - EHEC (SLT1) faeces - 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
E.coli - EHEC (SLT2) faeces - 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
EAST / RAST mixed allergens serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EAST
EAST / RAST single allergen serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EAST
EBV IgG-blot serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента western blot
EBV-DNA EDTA blood отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
EBV-early-antigen-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
EBV-EBNA-1-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
EBV-VCA-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
EBV-VCA-IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Echinoc. gra/mul screen serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IHA
Echinoc. mult. ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Echo-virus-pool-ab (Typ 4,6,9,14,24,30 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
EDDP (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Ehrlichia IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Ehrlichia-IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Endomysial-IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Endomysial-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Endothelial cell abs serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Entamoeba hist. Ag faeces - 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Entamoeba-ab (IHAT) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IHA
Enterovirus-RNA swab in PCR - vial (среда за PCR) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Eosinoph.Cation.Protein serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента CAP
Epidemic parotitis IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Epidemic parotitis IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Epidemic parotitis-screening serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Epidermal basal membrane abs serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Erythropoietin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Escitalopram serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Estradiol,17-beta serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
Estrone E1 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Ethosuximid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Ethyl alcohol (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GC
Ethylglucuronid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Ethylglucuronid urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Everolimus EDTA blood отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Factor 10 (Stuart-Prower-Factor) citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoretic
Factor 11 (Plasmathromboplastin) citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Coagulation test
Factor 12 (Hageman-Factor) citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Coagulation test
Factor 13 (Fibrinase) citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Factor 2 (Prothrombin) citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Coagulation test
Factor 5 (Proaccelerin) citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Coagulation test
Factor 7 citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Coagulation test
Factor 8 (antihem. factor A) citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Coagulation test
Factor 8 assoc. antigen (VWF) citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EID
Factor 8 collag.-bind.-act. citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Factor 8 ristocetin cofactor citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Factor 8, vWF multimere citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Coagulation test
Factor 9 antihem. factor B citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Coagulation test

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Felbamat serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Ferritin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Fibr.Degr.Prod.D-Dimer citrate blood отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Agglutination
Fibrillarin U3RNP ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Fibrin-monomer-complex citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Agglutination
Fibrinogen (Clauss method) citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Coagulation test
Fibronectin EDTA plasma отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Filariasis-Ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
First trimester Screening serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Flecainid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Flunitrazepam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Flunitrazepam (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Fluoride serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ISE
Fluoxetin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Flupentixol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Fluphenazine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Fluspirilen serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Fluvoxamine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Folic acid serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Folic acid Eryth.
measured value
serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Francisella tularensis IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Francisella tularensis-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Francisella tularensis-IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
free cortisol (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Free Hb (plasma) Heparine plasma отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента spectral photomet
Free kappa light chain serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Free kappa light chain (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Free lambda light chain serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Free lambda light chain (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Fructosamin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Fructose (ejaculate) ejaculate - 2 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
FSH serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
FT3 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
FT4 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
FT-abs (IgG) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента FTA - abs
Furosemid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Gabapentin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Galactose-1-phosphouridyl transferase citrate - 3 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
gamma-glutam.-transf. serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Gang.-Myel.1-IgG serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Gang.-Myel.1-IgM serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Gardia lamblia ag faeces - 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Gastrin serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Gentamicin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента FPIA
Gliadin-IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Gliadin-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Glom. basalm. ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Glom. basalm. ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Glucagon EDTA plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Glucose-6-PDH EDTA blood отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Glutamat-
decarbox.-ab (GAD)
serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Glutamat-DH serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Gold (AU) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
GP210-IgG-abs serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Gram stain various отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента gram staining
Growth hormone serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
H. influenzae type B IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Haemoglobin (faeces) faeces - 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
haemoglobin A2 EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Haloperidol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Hantavirus IgG-immunoblot serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента western blot
Hantavirus IgM-immunoblot serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента western blot
Hantavirus-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Hantavirus-IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Haptoglobin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
HAV-ab (vacc. success) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Hb+Hb-Haptoglobin-complex (immunologic serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
HbA1c EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
HBc IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Hb-chromatography EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoretic
HBs ag (conf.test) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
HBs-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
HBs-ab (vacc. status) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
HBV genotyping Swab in PCR - vial (среда за PCR) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
HBV-DNA, quant. virus-load EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
HBV-Precore mutations EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента  
HBV-resistance (Lamivudin) EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента  
HCV Genotype (subtyping) amplificat (амплификант) - 1 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
HCV-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
HCV-ab western blot serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Western blot
HCV-RNA, qual. EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
HCV-RNA, quant. virus-load EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
HDL messured serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Helicob.pylori Ab faeces - 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Helicob.pylori IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Helicob.pylori IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
Helicob.pylori IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Helicob.pylori IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
Helicobacter C13 breath test breath air отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MS
hemoglobin F EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoretic
Hemopexin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RID
Hep. B-Precore mutation test EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента  
Hep.-E-IgG-ab western blot serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Western blot
Hep.-E-IgG-ab (EIA) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Hep.-E-IgM-ab (EIA) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Hepatitis A IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Hepatitis A-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Hepatitis B core-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Hepatitis B virus surface antigen serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Hepatitis B virus-e-antigen serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Hepatitis B-e-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Hepatitis D-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Hepatitis D-virus-RNA EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Hepatitis G-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Heptacarboxy-porphyrins (U) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Herpes simplex virus I/II-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Hexacarboxy-porphyrins (U) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Hexoaminidase A,B serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента method varies
HHV PCR serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Histamine EDTA plasma отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Histon-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
HIV 1/2-westernblot serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Westernblot
HIV 1-RNA quant. EDTA plasma frozen, отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
HIV COMBO-Test (1/2/0+p24) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
HLA A allels, group typing CPDA blood отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
HLA B allels, group typing CPDA blood отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
HLA B*27, single antigen CPDA blood отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
HLA DQ allels, group typing CPDA blood отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
HLA DR allels, group typing CPDA blood отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Homocysteine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Homovanillic acid (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
HPV subtyping genital swab (генитална среда) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
HSV 2-DNA PCR - vial (среда за PCR) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
HSV 2-DNA CSF (ликвор) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
HSV II IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
HSV-1 DNA PCR - vial (среда за PCR) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
HSV-1 DNA CSF (ликвор) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
HSV-I/II-IgG-Ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
HSV-I/II-IgM-Ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Hu D-ab / ANNA typ serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
hum. Anti mouse-Ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
Human herpes virus 6 IgG-ab IFT serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Human herpes virus 6 IgM-ab IFT serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Hydrochlorothiazid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Hydroxychloroquin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Hydroxyprolin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Hydroxyprolin (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
IgA scretoric RID saliva (слюнка) - 2-3 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RID
IgA-1 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
IgA-2 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHA
IGF-1 serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
IGF-2 (human insulin-like growthfactor) serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IRMA
IGFBP-3 serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Imipramin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Immunefixation serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента immunefixation
Immunefixation (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента immunefixation

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Immunelpho - cryo serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Electrophoresis
Immunoglobulin A serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Immunoglobulin A (CSF) CSF (ликвор) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Immunoglobulin D serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Immunoglobulin E serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Immunoglobulin G serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Immunoglobulin G (CSF) CSF (ликвор) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Immunoglobulin G (urine) spontaneous urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Immunoglobulin G-1 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Immunoglobulin G-2 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Immunoglobulin G-3 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Immunoglobulin G-4 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Immunoglobulin M serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Immunoglobulin M (CSF) CSF (ликвор) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Indometacin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Influenza A/Calif/4/09 porcine flu swab in PCR - vial (среда за PCR) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Influenza A-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Influenza A-ab RNA swab in PCR - vial (среда за PCR) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Influenza A-IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Influenza A-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Influenza A/H1N1 IgA ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Influenza A/H1N1 IgG ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Influenza B-ab RNA swab in PCR - vial (среда за PCR) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Influenza B-IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Influenza B-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Influenza-B serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Inhibin B serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Insulin serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
insulin-ab (human) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Int. globet cells Abs serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Interleukin 1-beta serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента method varies
Interleukin 2-receptor (soluble) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Intrinsic factor-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Iodine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Iron serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
irregular antibody serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента coombs test
Islet-cell-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Itraconazole serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Japan B-virus abs serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Jo-1/Histidyl-tRNA-Synthet. serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Kappa chains serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Kappa chains (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Kell ag whole blood - 2 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента agglutination
Keratin ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента  
Ku-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
LA confirmation test citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KOAG
La/SS-B serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Lactate dehydrogenase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Lactate dehydrogenase (Punct) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Lactoferrin (Faeces) faeces - 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Lactoferrin-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Lambda-light-chains serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Lambda-light-chains (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Lamblia intestinalis-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Lamotrigin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
LC1 (liver cytosolic antigen) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Dotblot
LDH isoenzymes serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoretic
LDL messured serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
Lead (faeces) faeces - 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Lead (PB) EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Lead (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Leflunomid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Leg. pneumophila-ab (pool 1) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Leg. pneumophila-ab (pool 2-8) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Legionella-DNA Swab in PCR - vial (среда за PCR) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Legionella-DNA (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Leishm. ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Leishm. ssp. ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Lept. Canicola-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Leptin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Leptosp. grippotyphosa-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Leptosp. icterohaemorrh.-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Leptosp. Pomona-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Leptosp. sejroe-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Leucinaminopeptidase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
Levetiracetam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Levodopa (L-Dopa) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Levomepromacin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
LH (Luteinizing hormone) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
Lindane (alpha-Hexachlorcyclohexane) EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Lipase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Lipid electrophoresis serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoretic
Liponic acid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Lipoprotein A serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Electrophoresis

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Lipoprotein X serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Electrophoresis
Liquor(CSF) analysis (qualitative) CSF (ликвор) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoresis
Listeria-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Lithium (therapeutic) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Liver AP serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoretic
liver membrane antib. serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Liver-Kidney-Micros. ab (LKM/LKM1) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Liver-Kidney-Micros.-ab (1) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Lorazepam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Lorazepam (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Lormetazepam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
LSD (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
LSD in urine, confirmation urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Lupus-anticoagulant citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KOAG
Lymphochorio-meningitis virus ab (LCM) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Lysozym (faeces) faeces - 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Lysozyme serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Ma ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента method varies
Magnesium serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Magnesium (erythr.) EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Magnesium (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
MAK/Anti-TPO serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Makro-creatinkinase typ 1 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoretic
Malaria IgG ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Maprotilin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Matrix protein (COMP) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Measles-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Measles-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Measles-IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Mebendazol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Melanoma inhib. act. serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Melatonin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Melperon serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Mercury (HG) EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Mercury (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Mesuximid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Metamizol (Aminoantipyrin) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Metanephrine EDTA plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Metanephrine (U) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Methadon serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Methadon (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Methaemoglobin EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Methotrexat serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Methyl malonic acid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Methylhistamin (U) urine frozen - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Methylphenidat serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Metoprolol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Metsuximid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Mexilethin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Mi 2-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Mianserin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Mirtazapin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Mistletoe lectin IgA serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Mistletoe lectin IgE serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Mistletoe lectin IgG serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Mistletoe lectin IgM serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Mitoch. AB (AMA) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Moclobemid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Monoacetylmorphine (U) urine - 2 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Monosialo-gangliosid-IgG-ab (GM2) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Monosialo-gangliosid-IgG-ab (GM3) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
Monosialo-gangliosid-IgM-ab (GM2) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Monosialo-gangliosid-IgM-ab (GM3) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
monovalent C3D whole blood - 2 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Agglutination
monovalent IgG whole blood - 2 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Agglutination
Morhin/Heroin (U) confirmation test urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Morphin/heroin (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Morphine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Muscle thyrosin-
kinase ab
serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Mycophenolat serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Mycopl. pneum. IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Mycopl. pneum. IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Mycopl. pneum. IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Mycopl. pneum.-DNA microbiol. swab (микробиологична среда) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Mycoplasma abs serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Mycoplasma hom.-DNA bacteriol. Swab (бактериологична среда) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Myelin assoc.
glycoprotein (MAG)
serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Myeloperoxidase-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Myoglobin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Myosin-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
N.meningitidis IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
NAT (nutrition IgG-ab screen) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
N-Desmeth.-Clomipramin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Neiss. gonorrh.-DNA Swab in PCR - vial (среда за PCR) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Neisseria gonorrh.-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Nematodes abs (IgG/IgM) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Nematodes IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Neopterin serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Newborn screening filter card (филтърна карта) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента  
Niacin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Nitrazepam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Noradrenaline (Pl) EDTA plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Noradrenaline (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Nordoxepin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Normetanephrine EDTA plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Nortriptylin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Norwal virus-DNA faeces - 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
NSE serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
N-Telopeptide (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Olanzapin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Opiates serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента FPIA
Opiates (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента FPIA
Opiates, confirmation serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Opipramol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Osmolality serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GPE

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Osmolality (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GPE
Osteocalcin serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
Oxalic acid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
Oxalic acid (urine) spontaneous urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
Oxazepam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Oxazepam (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Oxcarbazepin-10-OH metabolite serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
p53-autoantibodies serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Palladium (stool) faeces - 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
p-ANCA (perin.) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Pancreas elastase-1 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Pancreatic amylase P2 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoretic
Pancreatic elastasis 1 faeces - 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELSIA
Pankreatic amylase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
Panthotenic acid (Coenzym A) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Paracetamol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Parainflu.1-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Parainfluenza-2-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Parainfluenza-3-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Parasites in blood EDTA, blood smear отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента microscopic
Parathyroid hormone intact serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Parathyroid hormone related protein EDTA plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента method varies
Parietal cells-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Paroxetin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
partial thromboplastine time citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KOAG
Parvovirus-B19-IgM serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента western blot
Parvovirus-P19-DNA EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Parvovirus-P19-IgG serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Parvovirus-P19-IgM serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Parvovirus-P19-IgM-westernblot serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента western blot
Paternity test (2 persons) EDTA blood, bucal swab отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Paternity test (3 persons, prenatal) EDTA blood, bucal swab, amniotic fluid отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
PCA3-RNA urine, special vessel - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Pentacarboxy porphyrins (U) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Pentachlorphenol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Perazin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Perphenazin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Phencyclidin (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Phenobarbital serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Phenylalanin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Phenytoin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Phosphate serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Phosphate (urine) urine - 1 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
Phytanic acid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Pipamperon serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Piracetam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Placental alkaline phosphatase (PLAP) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Plasma Renin activ EDTA plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Plasminogen activator inhib. 1 citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
PM/Scl abs serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
PM1/PM-Scl abs serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Pneumococcus IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Poliovirus -1-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента NT
Poliovirus -2-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента NT
Poliovirus -3-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента NT
Polychlorated Biphenyls (PCB) EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Porphobilinogen (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента SPHO
Porphyrine differentiation (U) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Porphyrine total serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Porphyrine total (ery)
(Erythrozytär)
EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Porphyrine total (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Potassium serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ISE
Potassium (urine) spontaneous urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ISE

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Pramipexol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Prednisone serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Pregabalin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Pregnantriol urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Pregnenolon sulfate serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Prickle cell desmosomal abs serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Primidon serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Procalcitonin serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Progesterone serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
Proinsulin intact EDTA plasma отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Prokoll.-III-peptid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IRMA
Prokollagen-I N-terminal serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Prolaktin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Promethazin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Propafenon serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Propranolol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Prostate specific Ag. serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Protein serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
Protein (CSF) CSF (ликвор) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
Protein (punc.) puncture - 2 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic
protein (urine) spontaneous urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента enzymatic

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Protein C-activity citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KOAG
Protein electrophoresis serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoretic
Protein Elpho/U urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoretic
Protein S (free) citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента electrophoretic
Protein S-activity citrate отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KOAG
Proteinase-3-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
prothrombine time citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KOAG
Puumalavirus-IgG immunoblot serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента western blot
Puumalavirus-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Puumalavirus-IgM immunoblot serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента western blot
Puumalavirus-IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Pyrethroid-Metabolit 1 (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Pyrethroid-Metabolit 2 (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Pyrethroid-Metabolit 3 (urine) (Br2CA) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Pyridinolin (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Pyruvatkinase in Ery EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
Quadrosialogangliosid-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
Quadrosialogangliosid-IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
Quantiferon-TB Gold Quantiferon pack (квантиферонов пакет) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента  
Quetiapin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Rabies-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента NT
Reboxetin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Renin EDTA plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Resp. syncyt. virus ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Respir. syncyt. virus antigen bacteriol. Swab (бактериологична среда) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Reticulocyte count EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента FLOW
Rhesus factor EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента agglutination
Rhesus formula whole blood - 2 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента agglutination
Rheumatoid factor serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента NEPH
Rheumatoid factor (punct.) puncture - 1 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента NEPH
Ri-ab / ANNA type II serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Rickettsia conori IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Rickettsia conori IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Rickettsia IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Rickettsia-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Risperidon serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
RNP/Sm serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Ro/SS-A (52/60 kD) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Rotavirus ag faeces - 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Rotavirus-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Rubella IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Rubella IgG-westernblot serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента western blot
Rubella IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Rubella RNA PCR/nPCR (gene E1) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Rubella-HIT serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HIT
Rubella-IgG-avidity serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Avidity EIA
S 100-protein serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
S.mansoni cerk.-AB serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
S.mansoni-AB serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Sacch. cervisiae IgA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Sacch. cervisiae IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Sacch. cervisiae IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Salbutamol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Salivari gland acini-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Salivari gland ductus epithelium-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Salmon. enterit. H-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Widal reaction
Salmon.paratyphi B/O-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Widal reaction
Salmon.typhimur. H-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Widal reaction
Salmonella Typhi O serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Widal reaction
SCC serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Schist. mansoni-Abs. serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HA
Scl-70 / Topoisomerase I-Ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Secr. IgA in stool faeces - 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
see Cytopathology tabella   отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента  
see Histopathology tabella   отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента  
see Molecular Oncology tabella   отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента  
Selenium serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Serotonin (blood) EDTA blood отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Serotonin (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Serotonin IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Serotonin IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Sertralin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Serum amyloid A serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
SHBG serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента FIA
Shigella flexneri serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Widal reaction
Sirolimus EDTA blood отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Sm (B''B/D) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Smooth-muscle Ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Sodium serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ISE
Sodium (urine) spontaneous urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ISE
Sol. liver ag (SLA)=liver-pancreas a serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
soluble transferrin receptor serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента nephelometric
Sotalol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Sp100 IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
SRP-(Sig.recog. particle)-b serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента method varies
ß-crosslaps, c-termin. Telopeptid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
ss-DNA-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Stone analysis Gallstone, kidneystone (камъни в жлъчката, камъни в бъбреците) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IRMS
Sulfasalicine (as sulfapyridin) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Sulpirid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Sultiam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
T. pallidum-IgG serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
T. pallidum-IgM serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Blot
Tacrolimus EDTA blood отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
TBC cultural test microbial specimen (микробиологичен спесимен) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MGITT
TBC PCR sputum (храчка), BAL, trachea, EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Testosterone (urine) urine - 1 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
Testosterone, free serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Testosterone, total serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
Tetanus antitoxin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Tetrahydro-cannabinol acid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Tetrazepam serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Thallium (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
T-helper-cell CD4 EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента flow cytometry
Theophylline serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Thiopurin S-methyltransferase EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента method varies
Thioridazine serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Thrombin time citrate plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KOAG
Thrombin-AT3 complex citrate frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента  
Thymidine kinase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IRMA
thyr.bind.globulin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Thyreoglobuline serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
Thyrosin phosphatase IA2-ICA512-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Thyrosinase ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA
Tiagabin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Tiaprid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Tick-born encephal.-IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Tick-born encephal.-IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Tilidin (as Nortilidin) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Tin (stool) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Tissue Transglutaminase TTG-IgA-Ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Tissue Transglutaminase TTG-IgG-Ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Titin ab (MGT-30) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MEIA

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Tizanidin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
TNF-alpha serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Tobramycin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Tolperison serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Topiramat serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Total antioxidative capacity serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Total oxidative capacity serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
total T3 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
total T4 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Toxopl. IgA-ISAGA serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ISAGA test
Toxopl. IgG-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Toxopl. IgG-ab avidity test serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента Avidity ELISA
Toxopl. IgG-westernblot serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента western blot
Toxopl. IgM-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ELISA
Toxopl. IgM-ISAGA serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ISAGA
Toxoplasma-gondii-DNA Amniotic fluid отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
TPA(tissue polyp.AG) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
TPHA (CSF) CSF (ликвор) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента TPPA
TPHA/TPPA serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента TPPA
Tramadol serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Transferrin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента NEPH

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Transferrin (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента NEPH
Trichinella ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Triglycerides puncture - 1 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
Triglycerides serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
Trimipramin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Triple Test serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Troponin I serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Troponin T serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Trypsin serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Trypsin (faeces) faeces - 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Trypsin (immune reative) filter card (филтърна карта) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента  
Tryptase serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента FIA
TSH serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
TSH receptor-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
TSH stimulated serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
tumor necrosis factor serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента ECL
Tyrosin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Urea serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
Urea (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
Ureaplasma urealyticum-DNA bacteriol. swab (бактериологична среда) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Uric acid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Uric acid puncture - 1 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
Uric acid (urine) spontaneous urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PHO
Uroporphyrins (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Valproic acid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GC
Van.-mand.acid (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Vancomycin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента FIA
Variz. zoster DNA serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Variz. zoster DNA CSF (ликвор) отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента PCR
Variz. zoster IgA serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Variz. zoster IgG serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Variz. zoster IgM serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента EIA
Variz. zoster screen serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Venlafaxin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Verapamil serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Vigabatrin serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Vitamin A serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Vitamin B 12 serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Vitamin B1 EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Vitamin B2 EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Vitamin B6 EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Vitamin C EDTA plasma frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Vitamin D1 (25-OH) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LIA
Vitamin D3 (1.25 OH) serum frozen отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента RIA
Vitamin E serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Vitamin H (Biotin) serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Vitamin K serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента LCMS
Wolfram EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента MS
Xylose 1 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента photometric
Yers.-pseudotub.-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Yersinia IgA westernblot serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента western blot
Yersinia IgG westernblot serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента western blot
Yersinia-enter.-Typ-3 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Yersinia-enter.-Typ-9 serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента KBR
Yo-ab serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента IFT
Zinc serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Zinc (erythr.) EDTA отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Zinc (stool) faeces - 5 g отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Zinc (urine) urine - 10 ml отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента AAS
Ziprasidon serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Zolpidem serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS
Zonisamid serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента HPLC
Zopiclon serum отразени в резултата на пациента отразени в резултата на пациента GCMS

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
alpha1-Fetoprotein im Serum, Tumormarker serum отразени в резултата на пациента 1 ml CLIA
beta-HCG im Serum, Tumormarker serum отразени в резултата на пациента 1 ml LIA
CA 125 serum отразени в резултата на пациента 1 ml CLIA
CA 15-3 serum отразени в резултата на пациента 1 ml CLIA
CA 19-9 serum отразени в резултата на пациента 1 ml CLIA
CA 242 serum отразени в резултата на пациента 1 ml EIA
CA 50 serum отразени в резултата на пациента 1 ml RIA
CA 72-4 serum отразени в резултата на пациента 1 ml ECL
Calprotectin (Stuhl) stuhl отразени в резултата на пациента 5 g EIA
CASA serum отразени в резултата на пациента 1 ml EIA
CEA serum отразени в резултата на пациента 1 ml CLIA
CEA im Liquor liquor отразени в резултата на пациента 0,5 ml CLIA
Chromogranin A serum отразени в резултата на пациента 1 ml TRAC
CYFRA 21-1 serum отразени в резултата на пациента 1 ml ECL
Cysteinyldopa-5-S serum, gefr. отразени в резултата на пациента 1 ml  
HE4 serum отразени в резултата на пациента 1 ml CMIA
Lipidgebundene Sialsäure serum отразени в резултата на пациента 1 ml  
M2-Pyruvatkinase serum отразени в резултата на пациента 1 ml EIA
M2-Pyruvatkinase im Stuhl stuhl отразени в резултата на пациента 5 g EIA
Metanephrine/ Normetanephrine urin отразени в резултата на пациента 10 ml HPLC
MIA (Melanoma Inhibiting Activity) serum отразени в резултата на пациента 1 ml EIA

 

Показател Биологичен материал Референтни граници Мерни единици Метод
Neopterin im Serum serum отразени в резултата на пациента 1 ml EIA
Neuronen-spezifische Enolase (NSE) serum отразени в резултата на пациента 1 ml CLIA
Nukleäres Matrix Protein 22 urin отразени в резултата на пациента 10 ml EIA
p53-Autoantikörper serum отразени в резултата на пациента 1 ml EIA
p53-Tumorsuppressor-Protein heparin blut отразени в резултата на пациента 2,7 ml EIA
PCA3 spezialgef. urin отразени в резултата на пациента 10 ml PCR
Phosphohexo-Isomerase serum отразени в резултата на пациента 1 ml Photometrie
Prostata-spezifisches Antigen (PSA) serum отразени в резултата на пациента 1 ml CLIA
PSA complex serum отразени в резултата на пациента 1 ml CLIA
ROMA-Index (Berechnung aus CA125 + HE4) serum отразени в резултата на пациента 2 ml CMIA
S100 Protein serum отразени в резултата на пациента 1 ml CLIA
SCC – рак на шийката на матката serum отразени в резултата на пациента 1 ml LIA
Septin 9 CPDA Blut отразени в резултата на пациента 10 ml PCR
Thymidinkinase serum отразени в резултата на пациента 1 ml LIA

 

В лаборатории Зинвест ще получите индивидуална парола за достъп, чрез която да проверявате своите лабораторни изследвания онлайн, независимо дали сте пациент, лекар, филиал, отделение от медицински център или болница.

ГБ СМДЛ Зинвест-К сме част от германската верига лаборатории SynLab, една от най-големите европейски лабораторни вериги.